Ważna wiadomość dla kobiet: Udając się do Paryża nie ubieraj spodni!

Ważna wiadomość dla kobiet: Udając się do Paryża nie ubieraj spodni!

W Paryżu nadal obowiązuje prawo z 1799 roku według, którego kobiety „chcące ubierać się jak mężczyźni” muszą uzyskać pozwolenie policji.

spodnie w paryżu

Przepis ten został odkryty przez senatorkę Maryvonne Blondin, która nie ukrywa zaskoczenia.  Pani senator złożyła wniosek o uchylenie tego prawa. Od 17 listopada 1799 roku, każda kobieta mieszkająca w Paryżu powinna zdobyć pozwolenie policji i przedstawić medyczne uzasadnienie, aby zakryć nogi.

Zakaz noszenia spodni wprowadzono w Paryżu po Rewolucji Francuskiej. Kobiety ubiegały się o zniesienie zakazu, jednak bez skutku. Prawo było modyfikowane dwa razy w 1892 i 1909 roku, w specjalnych sytuacjach kobiety mogły nosić spodnie – „jeśli kobieta trzyma w rękach kierownicę roweru lub wodze konia”.

Przepis z 1799 roku jest nadal aktualny, nawet pomimo zapisu w Konstytucji z 1946 roku, który „gwarantuje kobietom we wszystkich dziedzinach, równe prawa z mężczyznami.” Członkowie Zgromadzenia Narodowego i senatorzy mają prawo zasiadać w spodniach dopiero od 1980 roku.

We wrześniu 2010 roku, rada miejska zażądała od policji usunięcia tekstu, jednak i tym razem została zbyta. Prefektura Policji stwierdziła, że jest to „archeologia prawna” i zajmowanie się tym nie jest ich priorytetem w tym momencie.

1 Odpowiedź

  1. 12 lutego 2013

    […] Od po­cząt­ku lu­te­go Pa­ry­żan­ki mogą nosić spodnie. Ab­sur­dal­ne prawo za­bra­nia­ją­ce no­sze­nia spodni przez miesz­kan­ki sto­li­cy Fran­cji, zo­sta­ło znie­sio­ne przez mi­ni­ster praw ko­biet, Najat Val­laud-Bel­ka­cem. O zakazie pisałam już wcześniej tutaj. […]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *